Gizela Oňová vystupuje v mnohých komponovaných programoch aj v programoch šitých na objednávku, podľa potreby usporiadateľov.
Ponúkame Vám aktuálny výber speváčkiných programov.

Poznámka:
Kliknutím na obrázok si môžete stiahnuť plagátik ku konkrétnemu programu.

S úsmevom a so spevom
Sólový program Gizely Oňovej v trvaní 60 min (prípadne podľa dohody s usporiadateľom).
Speváčka v ňom okrem krásnych slovenských šlágrov ponúka aj veselé monológy a humorné príhody.
Program je vhodný pre rôzne kultúrne podujatia, od veľkých reprezentačných akcií po posedenia v domovoch dôchodcov.

Účinkuje: Gizela Oňová.
Ženská taktika
je hudobno-zábavný program, vhodný pre rôzne príležitosti (MDŽ, Deň matiek, Mesiac úcty k starším, Dni obce...).
Program je plný pekných pesničiek a živého humoru. Je komponovaný tak, že sa môže hrať v sále aj v amfiteátri.

Účinkujú:
Gizela Oňová, Simona Lelkes.